Kunst

Kunst, Onderwijs • Vrijdag

Workshop voor het maken van voorwerpen die nuttig zijn in het dagelijks leven uit gerecyclede materialen en/of materialen die binnen ieders bereik liggen.


Kunst, Onderwijs • Zaterdag

Het programma “Whiteness” heeft als doel dat de deelnemers hun positie als blanke deconstrueren (en reconstrueren) ten opzichte van de Afro-Caraïbische culturen en zwarte personen. Het wil aanzetten tot reflectie over deze vragen door na te…


Kunst • Woensdag

Inleiding tot de computerondersteunde muziek en reis naar de ziel en dit op het ritme van de jaren 90. We willen de deelnemers stapsgewijs de verschillende etappes van een artistieke creatie van een moderne muzikale compositie leren begrijpen, en…


Kunst, Onderwijs • Zaterdag

Het programma “Sisterhood” richt zich tot jonge vrouwen van Afrikaanse afkomst. Het beoogt om een veilige ruimte te creëren waarin geracialiseerde vrouwen bewust collectief kunnen nadenken over hun plaats, hun kunst kunnen ontwikkelen, waarin de…


Kunst • Maandag

Via speelse en creatieve oefeningen ontwikkelt deze workshop het zelfvertrouwen, biedt hij deelnemers handvaten om een evenwichtige houding te bewaren, hun energie te kanaliseren, zich op hun gemak te voelen op een podium en hun verbeelding te…


Kunst • Dinsdag

Stembeheersing, goede lichaamshouding, naar zichzelf luisteren, elkaar helpen, zijn ook zaken die u leert bij deze workshop. De sessies passen zich aan aan de evolutie van iedere deelnemer. Het repertoire van de liederen is gevarieerd.


Kunst, Sport • Donderdag

De dans-en-relaxatie-sessies met Singa hebben als doel om de nieuwkomers (asielaanvragers, vluchtelingen) en Brusselaars te verenigen rond beweging en dans (dans op percussiewerk, swing, enz…), of u nu expert of beginner bent. Gedurende de…


Kunst • Dinsdag

Het Oosters zangkoor "La Main sur le Coeur" is een laboratorium waarvan de voornaamste focus het verkennen van de stem is in al haar vormen en dit door gezangen in de Arabische taal, ontleend uit een gevarieerd repertoire. De deelnemers worden…


Kunst, Sport • Zaterdag

Met het trage tempo en de glijdende passen van deze dans wordt de aandacht vooral gevestigd op de elegantie van de bewegingen en het tonen van het lichaam. De dans staat in het teken van meerdere dieren die in Rwanda gerespecteerd worden, zoals…


Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
touraplomb@brucity.be