Onderwijs

Onderwijs • Woensdag

Nederlandse workshop rond de praktijk van de taal. Spelletjes, stadsuitstapjes en vele andere activiteiten om je te vermaken tijdens het oefenen van het Nederlands.


Onderwijs, Sport • Woensdag

Leerzame atelier met het Engelse boksen als instrument voor sociale reïntegratie. Werk aan het respecteren van regels, het overtreffen van zichzelf, het kanaliseren van emoties met de implementatie van een strikt kader dat de deelnemers in staat…


Kunst, Onderwijs • Vrijdag

Workshop voor het maken van voorwerpen die nuttig zijn in het dagelijks leven uit gerecyclede materialen en/of materialen die binnen ieders bereik liggen.


Kunst, Onderwijs • Zaterdag

Het programma “Whiteness” heeft als doel dat de deelnemers hun positie als blanke deconstrueren (en reconstrueren) ten opzichte van de Afro-Caraïbische culturen en zwarte personen. Het wil aanzetten tot reflectie over deze vragen door na te…


Kunst, Onderwijs • Zaterdag

Het programma “Sisterhood” richt zich tot jonge vrouwen van Afrikaanse afkomst. Het beoogt om een veilige ruimte te creëren waarin geracialiseerde vrouwen bewust collectief kunnen nadenken over hun plaats, hun kunst kunnen ontwikkelen, waarin de…


Onderwijs • Dinsdag, Donderdag

Franstalige schoolbegeleiding voor middelbare scholieren. Versterking van leerprestaties, hulp bij huiswerk, hulp bij de voorbereiding van toetsen/examens, begeleiding van schoolonderzoek en methodologische ondersteuning.


Onderwijs • Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Lessen Frans voor mensen (volwassenen, nieuwkomers) die geen Frans als moedertaal hebben.


Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be