PROTOCOL COVID-19

Laatste update: 19/02/2021

Algemene regels voor alle gebruikers

In overeenstemming met de nieuwe maatregelen genomen door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het Hageltorencentrum tot nader order gesloten, uitgezonderd voor sommige activiteiten toegankelijk voor -13 jarigen en de geplande tentoonstellingen (waarvoor reservering is verplicht).

•  Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gemeenschappelijke zones van het centrum.

•  De elementaire hygiëneregels respecteren: regelmatig de handen wassen met water en zeep, vermijden van nauw contact, beperken van de verplaatsingen en oppervlakken/ruimtes waar men mee in contact komt (‘contactzones’), gebruik van papieren zakdoeken, thuisblijven als men ziek is, geen kus geven, geen handen geven, vermijden van het gezicht aan te raken met de handen…

•  Voorzorgsmaatregelen behouden ten opzichte van personen in risicogroepen.

•  Er staat een stand voor gegevensverzameling voor de contactopvolging aan de ingang van het centrum. Het is verplicht om bij iedere activiteit een complete lijst van de deelnemers te hebben met minimaal de achternaam, voornaam en het telefoonnummer (bewaard gedurende minimaal 14 dagen). Dit voor de contact tracing in geval van besmetting. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19. Ze worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. De deelnemers die dit weigeren mogen niet deelnemen aan de activiteit. Voor de regelmatige activiteiten zal een aanwezigheidslijst gevraagd worden bij elke activiteit, met daarop de aanwezigheden en afwezigheden van de groep.

•  Het gebruik van de lift is verboden voor de gebruikers. Deze is enkel te gebruiken door het onderhoudspersoneel of personen met beperkte mobiliteit begeleid door het personeel.

•  Elk gedrag dat ingaat tegen deze gezondheidsregels en instructies kan leiden tot de uitsluiting van de betrokken personen en de annulering of onmiddellijke stopzetting van de activiteit in kwestie.


Regels voor het gebruik van de expozaal

Aantal personen 

  • Foyer/bar : max 15 personen
  • Polyvalente zaal : max 25 personen
  • Culturele zaal : max 25 personen

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Reservatie
Reservatie is verplicht om www.universe.com

Duur van het bezoek
Het reserveren van beschikbare tijd staat gelijk aan maximaal 1 uur van bezoek.

Groepen
Groepen zijn niet toegelaten met uitzondering van kinderen de 12 jaar bereikt.

Rondleidingen
Rondleidingen mogen georganiseerd worden voor groepen met verwante contacten. De gids moet de afstand van 1,5 meter met de groep respecteren. Iedereen moet het mondmasker dragen. 


Regels voor het gebruik van de turnzaal

Enkel de activiteiten ( met en zonder contact) bestemd voor kinderen onder de 13 jaar zijn toegelaten.

Aantal personen
Groep van maximaal 10 deelnemers + 1 volwassen begeleider/trainer.
De oppervlakte van de gymnastiekzaal maakt het mogelijk 2 groepen gelijktijdig te onthalen.
1 begeleider/trainer mag maximaal 2 groepen begeleiden.
Geen social distancing gedurende de sportbeoefening. 

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Te respecteren hygiënemaatregelen
De kleedkamers zijn gesloten voor alle sporten. De beoefenaars worden gevraagd om reeds gekleed aan te komen. De toiletten zullen de gesloten kleedkamers niet vervangen. 
De lichte maaltijden en dranken zijn persoonlijk.

Begeleiding
De ouders mogen hun kinderen begeleiden binnen het centrum. Eenmaal het kind onder de hoede van de begeleider/trainer staat wordt aan de ouders gevraagd het centrum te verlaten.


Regels voor het gebruik van de foyer/bar, de polyvalente zaal en een klaslokaal in het kader van 
buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar

Aantal personen

  • Foyer/bar : max 10 personen + 1 max begeleider
  • Polyvalente zaal : max 2 groepen van 10 personen + 1 begeleider per groep of 1 begeleider voor 2 groepen
  • Culturele zaal : max 2 groepen van 10 personen + 1 begeleider per groep of 1 begeleider voor 2 groepen
  • Klaslokaal : max 6 personen + 1 max begeleider

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Te respecteren hygiënemaatregelen
De maaltijden zijn toegelaten per bubbel van 10. De begeleiders nemen hun maaltijd afzonderlijk en individueel. Gedurende de maaltijd mogen de begeleiders aanwezig zijn mits het dragen van een mondmasker.


 


 

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be