PROTOCOL COVID-19

Laatste update: 14/09/2020

Algemene regels voor alle gebruikers


•  Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gemeenschappelijke zones van het centrum.

•  De elementaire hygiëneregels respecteren: regelmatig de handen wassen met water en zeep, vermijden van nauw contact, beperken van de verplaatsingen en oppervlakken/ruimtes waar men mee in contact komt (‘contactzones’), gebruik van papieren zakdoeken, thuisblijven als men ziek is, geen kus geven, geen handen geven, vermijden van het gezicht aan te raken met de handen…

•  Voorzorgsmaatregelen behouden ten opzichte van personen in risicogroepen.

•  Er staat een stand voor gegevensverzameling voor de contactopvolging aan de ingang van het centrum. Het is verplicht om bij iedere activiteit een complete lijst van de deelnemers te hebben met minimaal de achternaam, voornaam en het telefoonnummer (bewaard gedurende minimaal 14 dagen). Dit voor de contact tracing in geval van besmetting. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19. Ze worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. De deelnemers die dit weigeren mogen niet deelnemen aan de activiteit. Voor de regelmatige activiteiten zal een aanwezigheidslijst gevraagd worden bij elke activiteit, met daarop de aanwezigheden en afwezigheden van de groep.

•  Voor de evenementen die openstaan voor het publiek, moeten de organisatoren een voorafgaand reservatiesysteem opzetten (naam + telefoonnummer) met precisering van het exacte aantal beschikbare plaatsen (het maximale toegelaten aantal voor iedere ruimte wordt hierna gedetailleerd).

•  Het gebruik van de lift is verboden voor de gebruikers. Deze is enkel te gebruiken door het onderhoudspersoneel of personen met beperkte mobiliteit begeleid door het personeel.

•  Elk gedrag dat ingaat tegen deze gezondheidsregels en instructies kan leiden tot de uitsluiting van de betrokken personen en de annulering of onmiddellijke stopzetting van de activiteit in kwestie.


Regels voor het gebruik van de culturele zaal

Aantal personen 
Bankenrijen open of dicht, enkel zittend publiek: maximaal 30 personen (Fysieke afstand tussen geïsoleerde toeschouwers of bubbel van toeschouwers: 2 zitplaatsen/1.50m.).

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. Deze maatregel geldt niet voor de artiesten aanwezig op het toneel.

Beheer van de doorstroming, het binnenkomen en buitengaan
In overleg met de organisator moet de zaal en de toegangscontrole (kassa, kaartverkoop) open zijn op het moment van het openen van de deuren om te veel mensen in bepaalde zones te vermijden: loket, gang naar de zaal, ingang van de zaal en toegang tot de bankenrij.


Regels voor het gebruik van de turnzaal

Aantal personen en fysieke afstand
Maximaal 40 personen, monitoren en eventuele toeschouwers/begeleiders inbegrepen.
Geen social distancing gedurende de sportbeoefening. 

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar behalve tijdens de sportbeoefening. 
Toeschouwers zijn niet toegestaan met uitzondering van een begeleidende volwassene voor een jongere onder de 18 jaar.
Zij moeten noodzakelijk en verplicht het dragen van het mondmasker respecteren en mogen niet leiden tot overschrijding van de toegestane meter.

Te respecteren hygiënemaatregelen
De kleedkamers zijn gesloten voor alle sporten. De beoefenaars worden gevraagd om reeds gekleed aan te komen. De toiletten zullen de gesloten kleedkamers niet vervangen.


Regels voor het gebruik van de foyer/bar

Aantal personen en fysieke afstand
Maximaal 50 personen.
Afstand houden van 1,5 meter tussen personen of groepen van personen in de gemeenschappelijke ruimtes.

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Te respecteren hygiënemaatregelen
Verbruiks- en cateringdiensten zijn tot nader order niet beschikbaar.


Regels voor het gebruik van de polyvalente zaal

Voor de sportieve activiteiten: volg de regels van de turnzaal
Voor de culturele of educatieve activiteiten: volg de regels van de culturele zaal en de klaslokalen naargelang de specifieke activiteiten.
Voor de andere activiteiten: zie hieronder 

Aantal personen en fysieke afstand 
Maximaal 70 personen.
1,5 meter afstand houden tussen personen (volgens de activiteit en de evolutie van de maatregelen).
Verplaatsingen: zo weinig mogelijk en georganiseerd (pauzes, toilet,…).

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Te respecteren hygiënemaatregelen
Wassen van de handen voor en na de activiteit. Met zo weinig mogelijk oppervlakken/zones in contact komen (aanraken …).


Regels voor het gebruik van een klaslokaal

Aantal personen en fysieke afstand
Maximaal 13 personen per klaslokaal.
1,5 meter afstand houden tussen personen (volgens de activiteit en de evolutie van de maatregelen).
Verplaatsingen: zo weinig mogelijk en georganiseerd (pauzes, toilet,…).

Dragen van het mondmasker
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Te respecteren hygiënemaatregelen
Handen wassen voor en na de activiteit. Met zo weinig mogelijk oppervlakken/zones in contact komen (aanraken …).


 

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be