Projectoproep

 Projectoproep 2021-2022

 


Maak deel uit van het nieuwe activiteitenprogramma van het Centrum Hageltoren!
Wil je regelmatig een activiteit organiseren voor de bewoners van de Bloemenhofwijk in het seizoen 2021-2022? Je hebt tot 13 juni om te antwoorden op de projectoproep om zo één van onze zalen te gebruiken!


Het centrum Hageltoren wil kwalitatieve sportieve, educatieve en culturele activiteiten voor de bewoners van de Bloemenhofwijk bevorderen. Daarom stelt het centrum zijn verschillende zalen (klassen, turnzaal, polyvalente zaal) ter beschikking van georganiseerde verenigingen en groepen die willen aansluiten bij deze doelstelling.  

Bent u geïnteresseerd om de infrastructuur regelmatig te gebruiken? Vul de documenten in de bijlage in zodat we voor het volgende seizoen een programma kunnen opstellen dat zoveel mogelijk rekening houdt met uw wensen. Het volgende seizoen loopt van 04.10.2021 tot 03.07.2022

Ter herinnering: het centrum Hageltoren is een buurtinfrastructuur en moet daarom gebruikt worden om bij voorkeur activiteiten voor de bewoners van de Bloemenhofwijk te ontwikkelen.   


De selectie van de projecten gebeurt op de volgende manier: 

• De huidige projectoproep maakt het mogelijk om alle aanvragen voor het gebruik van de zalen te verzamelen. Alleen georganiseerde groepen kunnen uren in het jaarlijks programma toegekend krijgen.
Worden beschouwd als georganiseerde groep: 
- openbare diensten, instellingen en organisaties
- verenigingen zonder winstoogmerk
- feitelijke verenigingen die als dusdanig erkend zijn
- privéondernemingen (niet prioritair) 

• Op basis van deze aanvragen stelt de coördinator een uurrooster voor voor de verschillende zalen. Daarbij rekening houdend met de voorrang die sommige gebruikers krijgen door hun aanwezigheid in de buurt. Hij waakt er ook over dat het programma opgesteld wordt overeenkomstig de principes en opdrachten van het centrum Hageltoren. 

• Een aantal uren in het uurrooster zullen "vrij" gehouden worden (minstens 25%) om de particulieren die geen deel uitmaken van een georganiseerde groep de kans te geven om de plaats te gebruiken.

• Op basis van al deze elementen wordt het programma ter goedkeuring voorgelegd.

• De verantwoordelijken van de geselecteerde projecten gaan een huurovereenkomst aan met de Stad Brussel. Die legt de rechten en plichten van elke partij vast. 


Hoe te beantwoorden aan de projectoproep?

- Kennisname :

• Van de Bezettingsvoorwaarden ;
• Van de agenda 2021-2022 die de periodes van schoolvakanties omvat alsook van de sluitingsperiodes gedurende welke  uw activiteit niet kan gehouden worden.

- Vervolledigen :

• Het formulier voor de gebruiksaanvraag van de zalen.


De gebruiksaanvragen voor het volgende seizoen moeten ten laatste op 13 juni 2020 ingediend worden !

Dit kan op verschillende manieren:
- Afgeven aan het onthaal van het centrum Hageltoren tegen ontvangstbewijs ;
- Verzenden per post, poststempel dient als bewijs ;
- Verzenden per mail aan touraplomb@brucity.be.

U krijgt een bericht van bevestiging van goede ontvangst van uw aanvraag. De aanvragen die ingediend worden na de afsluitingsdatum worden niet in overweging genomen.

Info:

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be
 

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be