Over ons

Het Centrum Hageltoren is een buurtcentrum van de Jeugddienst van de Stad Brussel, dat bestemd is voor verschillende vormen van reflectie, expressie en creatie, of het nu gaat om culturele, sociaal-culturele, artistieke of sportieve activiteiten. Als wijkinfrastructuur staat de Hageltoren in de eerste plaats ter beschikking van de Brusselaars en meer bepaald van de inwoners en de georganiseerde groepen (verenigingen zonder winstoogmerk, openbare diensten en instellingen...) van de Bloemenhofwijk.

Onze activiteitenprogramma's zijn tweeledig. Het eerste deel bestaat uit een jaarprogramma, dat ieder jaar wordt samengesteld na een projectoproep die in juni wordt gelanceerd. Deze projectoproep is gericht aan verenigingen en georganiseerde groepen die regelmatig cursussen, workshops en andere specifieke activiteiten organiseren voor het publiek.

Het andere deel van de activiteiten omvat eenmalige privé-evenementen (teambuildings voor bedrijven en verenigingen, vergaderingen...) en andere evenementen die openstaan voor het publiek (concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, conferenties, seminaries...). Afhankelijk van het doel van het evenement, het doelpubliek, de lokale verankering, de toegankelijkheid en de doelstellingen die worden nagestreefd, kan de Stad Brussel activiteiten ondersteunen door gratis de nodige ruimtes ter beschikking te stellen voor de organisatie van het evenement. Anders wordt (worden) de gebruikte ruimte(n) verhuurd. Elke gebruiker wordt technisch ondersteund binnen de grenzen van de beschikbaarheid van onze stage manager en de technische uitrusting die ter plaatse beschikbaar is.


Een beetje geschiedenis...

De site van de Hageltoren werd in 1832 gebouwd in hartje Brussel, naast het kanaal Brussel-Charleroi. Dit industriële complex bevatte waarschijnlijk een kruitmagazijn en werd vervolgens ingericht voor de productie van lood(hagel) met de bouw van een gieterij en, vanaf 1898, ook een toren. Het complex ging discreet op in het Brusselse stadslandschap en werd vanaf 1873 eigendom van de firma "Pelgrims et Bombeeck", die in de jaren 1930 fuseerde met de "Fabriques d'Overpelt-Lommel et Corphalie" tot "Metallurgie Hoboken-Overpelt". Nadat het in onbruik was geraakt sinds 1961-62, en nadien slechts gedeeltelijk gebruikt werd door het Institut des Arts et Métiers en het Institut Bischoffsheim sinds 1975, en door het Institut De Mot-Couvreur vanaf de jaren 2000, was het complex op zoek naar een nieuwe invulling.

Hageltoren
© Georges de Kinder


 

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
touraplomb@brucity.be