Download het activiteitenprogramma

Cursussen & activiteiten

Zaterdag - MDF The Label

Het programma “Sisterhood” richt zich tot jonge vrouwen van Afrikaanse afkomst. Het beoogt om een veilige ruimte te creëren waarin geracialiseerde vrouwen bewust collectief kunnen nadenken over hun plaats, hun kunst kunnen ontwikkelen, waarin de…


Zaterdag - MDF The Label

Het programma “Whiteness” heeft als doel dat de deelnemers hun positie als blanke deconstrueren (en reconstrueren) ten opzichte van de Afro-Caraïbische culturen en zwarte personen. Het wil aanzetten tot reflectie over deze vragen door na te…


Woensdag - VZW TREMPLINS

Inleiding tot de computerondersteunde muziek en reis naar de ziel en dit op het ritme van de jaren 90. We willen de deelnemers stapsgewijs de verschillende etappes van een artistieke creatie van een moderne muzikale compositie leren begrijpen, en…


Vrijdag - Gemeenschapscentra Papenvest (vzw Bravvo)

Workshop voor het maken van voorwerpen die nuttig zijn in het dagelijks leven uit gerecyclede materialen en/of materialen die binnen ieders bereik liggen.


Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be