Download het activiteitenprogramma

Cursussen & activiteiten

Dinsdag - Vzw Mundo

Stembeheersing, goede lichaamshouding, naar zichzelf luisteren, elkaar helpen, zijn ook zaken die u leert bij deze workshop. De sessies passen zich aan aan de evolutie van iedere deelnemer. Het repertoire van de liederen is gevarieerd.


Maandag - Vzw Mundo

Via speelse en creatieve oefeningen ontwikkelt deze workshop het zelfvertrouwen, biedt hij deelnemers handvaten om een evenwichtige houding te bewaren, hun energie te kanaliseren, zich op hun gemak te voelen op een podium en hun verbeelding te…


Dinsdag - Vzw Mundo

Het Oosters zangkoor "La Main sur le Coeur" is een laboratorium waarvan de voornaamste focus het verkennen van de stem is in al haar vormen en dit door gezangen in de Arabische taal, ontleend uit een gevarieerd repertoire. De deelnemers worden…


Zaterdag - Vzw Singa

Singa stelt gratis ontmoetingsmomenten voor tussen nieuwkomers in Brussel (vluchtelingen, asielaanvragers) en lokale inwoners, voor een open, warme en inclusieve stad. De vrijwilligers stellen iedere zaterdagochtend een yoga-activiteit voor: of u…


Donderdag - Vzw Singa

De dans-en-relaxatie-sessies met Singa hebben als doel om de nieuwkomers (asielaanvragers, vluchtelingen) en Brusselaars te verenigen rond beweging en dans (dans op percussiewerk, swing, enz…), of u nu expert of beginner bent. Gedurende de…


Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
touraplomb@brucity.be