Symposium Re/Building Brussels

Thu 10/02

Symposium ‘Re/Building Brussels. The urban construction sector and the need for production space, social inclusion and circularity (1695-today)’

Door de stad op te bouwen en te verbouwen, voorziet de bouwsector in een essentiële stedelijke behoefte, zowel in het verleden als vandaag. De bouwsector staat echter voor specifieke uitdagingen: een lokale verankering die onder druk staat, een nood aan voldoende geschoolde arbeidskrachten en een transitie naar een circulaire economie die moet worden gemaakt. Om deze complexiteit te vatten, kijken geografen, historici en ingenieur-architecten aan de Vrije Universiteit Brussel met een nieuwe, interdisciplinaire blik naar de Brusselse bouwsector van 1695 tot vandaag. Dit symposium presenteert de resultaten van het project 'Building Brussels', dat zich richtte op de samenstelling en organisatie van de Brusselse bouwsector en hoe ruimte kan worden gemaakt voor bouwbedrijven in de stad. Vervolgens wordt het vervolgproject 'Rebuilding Brussels' geïntroduceerd, waarin wordt onderzocht hoe de bouwsector een voortrekkersrol kan spelen bij het creëren van een circulaire economie en een inclusieve arbeidsmarkt in Brussel.

Tarief

Gratis

Openingstijden

13:00 – 17:00

Organisator

Vrije Universiteit Brussel

Categorie
Symposium Re/Building Brussels
Légende photo
Symposium Re/Building Brussels
Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
touraplomb@brucity.be