ACTIVITEITEN VOOR -13-JARIGEN

Ondanks de geldende gezondheidsmaatregelen en in afwachting van de nieuwe beslissingen van de overheid blijft het Hageltorencentrum bepaalde activiteiten bestemd voor -13 jarigen verwelkomen:

Dans (Gemeenschapscentrum Papenvest & Jeugdcentrum Dolto, Bravvo vzw)
Dinsdag van 17:00 tot 19:00
> Info

Danse


Naailes (Gemeenschapscentrum Papenvest, Bravvo vzw)
Woensdag van 14:00 tot 16:00
> Info

Couture


Kinderkoor (vzw Mundo)
Dinsdag van 17:00 tot 19:00
> Info

Chorale Enfants


Femina Sports - Psychomotoriek (asbl Femina Sports)
Donderdag van 17:00 tot 19:00
> Info

Femina Sport


Artistieke gymnastiek (De Bron vzw)
Zondag van 10:00 tot 14:00
> Info

Gymnastique


Theatrale expressie (vzwTremplins)
Donderdag van 17u tot 19u
> Info 

Babel Théâtre


Rwandese dans (vzwTremplins)
Zaterdag van 11u tot 13u
> Info

Danse rwandaise


Worshop Nederlands (Gemeenschapscentrum Papenvest)
Woensdag van 16u tot 18u
> Info


Workshop Nederlands


Creatieve workshop (hergebruik) (Gemeenschapscentrum Papenvest)
Vrijdag van 17u tot 19u
> Info


Creatieve workshop (hergebruik)

Een initiatief van Faouzia Hariche, Schepen van Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources van de Stad Brussel

SPORT- EN CULTUREEL CENTRUM HAGELTOREN
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel
+32(0)2 279 59 24
touraplomb@brucity.be